Αρχική σελίδα

 

Ο Μ.Κ.Ο. «Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος» συνεργάζεται με τους κατά τόπους εταίρους, φορείς, κυβερνήσεις και πολίτες με στόχο την προώθηση σχεδίων δράσης, για την προστασία των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο κλίμα του πλανήτη από τις ενέργειες των ανθρώπων και την παράλληλη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, οπουδήποτε στον πλανήτη.

 

Τελευταία Νέα >>